Sports Lady®

Sports Lady®

20.11.2010

Kehonikä -mittaus ja kuinka se tehdään?


Ilman tämän loistavan ryhmän kannustusta en kyllä olisi saanut lihasvoimaan niin hyvin tuloksia. Kiitos tsemppauksesta! Meillä on mahtava porukka!
Minulle tehtiin lauantaina Trainer4You –kehonikämittaus. Lupauduin koekaniiniksi kurssilla ja mittaus tehtiin siis kaikkien nähden ja myös tulokset käytiin yhdessä läpi.

Kehonikä saadaan arviointieni tuloksista ja vertailusta muihin saman ikäluokan ja sukupuolen edustajiin. Ihanteellinen kehonikä on sama kuin kronologinen ikä. Minulle kehoniäksi saatiin 26 kun taas kronologinen ikäni on 34. Mahdollinen ikä mikä minulla on saavutettavissa on 23. Tähän pääsen parantamalla notkeuttani.  Ja sen aion myös tehdä!
Kardiovaskulaarinen kunto
Sports Lady lepotestissä

Ensimmäiseksi testattiin kardiovaskulaarinen kuntoni.  Aloitimme Polar Own Index -lepotestillä, jossa makailin paikallani muutaman minuutin.

Kardiovaskulaarinen kunto tarkoittaa sydämen, keuhkojen ja verenkiertojärjestelmän kykyä kuljettaa happea ja ravintoaineita työskenteleville lihaksille tehokkaasti ja pitää yllä suurten lihasryhmien (kävely, juoksu, uinti, pyöräily jne.) toimintaa pitkiä aikoja. Terveyden kannalta katsottuna kardiovaskulaarista tai aerobista kuntoa pidetään yleensä kaikista tärkeimpänä hyvän kunnon osatekijänä.

Maksimihapenkulutuksella (VO2max) tarkoitetaan maksimitasoa, jolla kehoni kykenee kuluttamaan ja tuottamaan happea liikuntasuorituksen aikana. Mitä korkeampi VO2max-taso on, sitä parempi on kardiovaskulaarinen kunto. Tulosteni vertailu muihin Naiset ikäryhmässä 30 - 34, sijoitti minut Huippu prosenttipisteeseen ja verenkiertoelimistön kunnon luokittelussa.
Säännöllinen aerobinen liikunta voi:
- vähentää sydänsairauden riskiä
- alentaa kohonnutta verenpainetta
- alentaa veren kolesterolitasoa
- parantaa verenkiertoa ja sydämen ja keuhkojen toimintaa
- auttaa tuntemaan olosi paremmaksi ja näyttämään paremmalta

Verenpaine
Sitten minulta mitattiin verenpaine, joka minulla on normaalilla Optimaalinen tasolla (ensimmäisellä kerralla mitatessa se oli paljon korkeampi, jännitys nostaa testitilanteessa sen yleensä ylemmäs). Kun pidän verenpaineeni tällä tasolla, sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riski pienenee huomattavasti kohdallani. Elämäntapojen muutoksella voi olla selkeä vaikutus verenpaineeseen. Verenpaineen kohoamisen voi välttää harrastamalla liikuntaa säännöllisesti, pitämällä painon kurissa, rajoittamalla alkoholin kulutusta ja välttämällä liiallista suolan ja ravintorasvojen käyttöä. Tai olematta jännittynyt testitilanteessa :)
* Polar OwnTest™-laitteisto käyttää oskillometristä menetelmää verenpaineen mittauksessa.
Kehonkoostumus
Kehon koostumuksella tarkoitetaan kehon rasvattoman massan ja kehon painon välistä suhdetta. Kehon rasvaton massa puolestaan tarkoittaa lihasten, luiden, sisäelinten ja jänteiden painoa. Kehon rasva muodostuu jäljellä olevasta rasvakudoksesta. Kehon rasvalla on kolme tärkeää tehtävää:
1) lämmöneristys
2) toiminta polttoaineena kehon energiantuotantoa varten
3) sisäelinten suojaus
On tärkeää säilyttää tietty rasvan taso, mutta liiallinen rasvan määrä on vaaraksi terveydelle. Liiallinen kehon rasvan määrä on yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen, veren rasvojen ja kolesterolin nousuun, sydänsairauteen, aivohalvaukseen, diabetekseen ja joihinkin syöpiin. Hyvin alhaisesta kehon rasvan määrästä voi puolestaan olla seurauksena sydänvaurio, suolistolliset ongelmat, sisäelinten kutistuminen, puolustuskyvyn heikkeneminen, lisääntymiselinten ongelmat, lihaskudoksen väheneminen, hermoston vaurioituminen, epänormaali pituuskasvu tai jopa kuolema. Kehon rasva ilmoitetaan prosentteina koko kehon painosta.
Kehon koostumuksen mittaus
Kehoni rasvaprosenttisi 17 on alhainen. Tätä tasoa suositellaan urheilijoille. Tietty rasvaprosentin taso (3% miehille, 10-12% naisille) on tarpeellinen normaalien fysiologisten toimintojen kannalta, jota ilman terveys alkaa heikentyä. Ihanteellinen rasvaprosentti riippuu urheilulajista, ja se on erilainen joka urheilijalla. Alhainen rasvaprosentti aiheuttaa terveysriskejä, eikä sitä suositella muille kuin urheilijoille.
Kehon vesimäärän tulos
Naisten keskimääräinen kokonaisvesimäärä on 50-55%. Sopivan päivittäisen vesimäärän löytäminen vahvistaa elimistön toimintoja, saa tuntemaan olon terveemmäksi ja virkeämmäksi ja vähentää vakavien terveysongelmien riskiä.
Notkeus


Lasse Trainer4You'lta teki testin.
Tässä Sports Lady yrittää venyä (kankeus on meillä sukuvika, syytän geenejä!)

Notkeudella tarkoitetaan kykyä liikutella jäseniä helposti kaikkiin eri asentoihin ja se on tärkeää yleisterveyden ja fyysisen kunnon kannalta. Notkeus vähenee, kun lihakset lyhenevät ja kiristyvät liian vähäisen käytön takia lisäten loukkaantumisten ja venähdysten riskiä.
Eteentaivutus istuen
Taulukko näyttää notkeusluokitukseni verrattuna muihin Matala ikäryhmässä Naiset 18 - 35. Ihanteena olisi yltää tasolle hyvä tai korkeammalle.
Parantamalla eteentaivutustulostani  kehon ikä -tulokseni paranee 3 vuotta.
Vinkit liikkuvuuteen:
- Valitse vähintään yksi harjoitus jokaista päälihasryhmää kohti (yhteensä 10-12).
- Venyttele hitaasti ilman nykiviä liikkeitä.
- Jatka jokaista venytystä 10-60 sekunnin ajan hieman kipurajan alapuolella. Suorita jokainen venytys 2-6 kertaa.
- Jos haluat parantaa notkeuttasi, suorita harjoitukset kolme kertaa viikossa. Jos taas haluat säilyttää notkeutesi, suorita harjoitukset kerran viikossa.
Voima
Lopuksi mitattiin lihasvoimaani vatsalihasliikkeillä, hauiskäännöllä ja seinäistunnalla.

Ihanat kurssilaisemme tsemppasivat minut huipputulokseen. Jalat tärräsi ihan hulluna ja jengi kannusti. Kiitos!
Lihasvoima on tärkeä yleiskunnon ja terveyden kannalta. Tietty lihasvoiman taso on tärkeä päivittäisten rutiinien hoitamiseksi kotona ja töissä ilman liiallista väsymistä ja stressiä. Hyvä lihaskunto myös suojaa alaselän kivuilta ja tuki- ja liikuntaelinongelmilta. Vahva lihaksisto myös auttaa verenkiertoelimistöä ylläpitämään fyysisiä toimintoja. Vatsalihaksissa tulokseksi tuli välttävä, hauiskäännöstä sain hyvän ja seinäistunnassa erinomaisen.
Lihasvoimavinkit:
Monipuolinen voimaharjoitteluohjelma sisältää vähintään yhden harjoituksen kutakin suurta lihasryhmää kohti. Harjoittelun tulisi sisältää vähintään yhden perusharjoituksen alavartalolle ja kaksi perusharjoitusta ylävartalolle. Vältä lihasten väsyminen jakamalla ohjelma niin, että et käytä samoja lihasryhmiä peräkkäisissä harjoituksissa.

Trainer4You Helsinki antaa lukijoilleni 10% alennuksen Kehonikämittauksesta! Mainitse varauksen yhteydessä Sports Lady!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti